Školné a stravné

Školné činí 5.900,-Kč měsíčně, stravné 60,-Kč za den (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, ovoce, pitný režim (voda, čaj, čerstvý jablečný mošt).

Kontakt

Soukromá mateřská škola Plzeň - Božkov Božkovské náměstí 576/2a,
326 00 Plzeň-Božkov IČ: 71 341 234
IZO: 691001979
(+420) 724 544 061 skolkabozkov@seznam.cz